Verket Förr

Verket som vi har det idag, home of Mashed Kidneys MC Skultuna är ju inte grunden till denna ganska "annorlunda" byggnad. Det finns en hyfsat lång historia bakom detta,ett disel värmekraftverk byggt under 1970 talet. Detta är ett försök att skildra Skultuna diselkraftvärmeverk, så som vi fått information om det.

 

Varför gör vi då detta? Ja det finns ett par anledningar. Vi är stolta över våran klubblokal, vi vet att det jobb vi lägger ner på lokalen (även om ganska stora projekt ibland inte ens kan ses med blotta ögat i en lokal av denna storlek) så är varje svett och bloddroppe värd det. Det är vårt!

Likaså har vi vid ett flertal tillfällen under våra fikaträffar fått besök av männsikor som kommit med sin historia om hur det var när dom var med och byggde eller jobbade på Verket! This is for you

"Ett diselkraftvärmeverk, det första i Sverige, har tagits i drift i slutet av 1975 och producerar både elkraft och värme. Diselkraftvärmeverkets huvudmaskineri utgöres av en normal fartygsmotor av sk. medlevarvstyp, som driver en elgenerator. Värme erhålls samtidigt från motorns avgaser i avgaspannan, från motorblockets kylvatten, från den komprimerade förbränningsluften tikk motorn och från motorns smörjolja. Genom denna samproduktion av el och värme nås en hög utnyttjning av energi-innehållet i oljan."

"Den maskinella utrustningen till diselkraftvärmeverket beställdes januari 1974 från Lindholmen Motor AB för leverans i oktober 1975." "Byggnaden utfördes i betong och tegel för att bullret från maskineriet inte skall störa omgivningen. Öppningen för förbränningsluft och ventilation placerades mot industrioråder, från bebyggelsen. På samma sida placerades också fläktkylaren, som erfodras för sekundära kylbehov, då kylvatten saknas på platsen. Samtliga öppningar liksom skorstenen har försetts med effektiva ljuddämpningsanordningar."

 

Huvuddata:
Max. eleffekt netto: 12 MW
Max. värmeeffekt: 13 MW
Total effekt: 25 MW
Hetvattentemp retur från FV-nätet: 60°
Hetvattentemp ut till FV-nätet: 90-120°
Verkningsgrad totalt: 80%

Diselmotorn:
Typ: S.E.M.T.-Pielstick 18PC3V.
Tillverkare: Lindholmen Motor AB Göteborg.
Arbetssätt: Fyrtakt, turboladdad, direktinsprutning.
Bränsle: Tjockolja eller diselolja.
Max effekt: 12.600 kW (17.100 HP)
Normal effekt: 11.300 kW (15.400 HP)
Antal cylindrar: 18st.
Cylidnerdiameter: 480mm.
Slaglängd: 520mm.
Slagvolym: 94,1 L.
Kompression: 11,5:1
Vikt: 160 ton.

 

 

 

Since 1979